Stone Hill Farm

Một mối quan hệ hợp tác quan trọng và lâu dài khác là với Stone Hill Farm, được thành lập bởi một giảng viên đại học chuyên về nông lâm nghiệp, có chuyên môn cụ thể về trồng cacao. Hiện tại nó được vận hành chung với hai cá nhân yêu thiên nhiên, cam kết bảo tồn và nâng cao hành tinh. Họ cố gắng phát huy truyền thống trồng và sản xuất một số loại sôcôla ngon nhất của Việt Nam tại khu vực Đồng Nai. Trang trại cũng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao khác có nguồn gốc từ cacao.
Stone Hill áp dụng các biện pháp canh tác thân thiện với môi trường và thường xuyên tổ chức các hội thảo để giáo dục mọi người về nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua, NTO và Stone Hill Farm đã hỗ trợ lẫn nhau bằng cách khuyến khích du khách tận mắt chứng kiến ​​những tổ chức thành công được xây dựng dựa trên tình yêu thương, sự cống hiến và các tiêu chuẩn sinh thái cao. Hơn nữa, cả hai tổ chức đều tích cực giáo dục cộng đồng bản địa và người dân từ các vùng khác nhau của Việt Nam để nuôi dưỡng sự tôn trọng và tình yêu đối với khu vực, thiên nhiên và lẫn nhau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *